Alle berichten van MKBalansinjeleven

Aanzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Per 1 januari 2015 geldt het volgende:

Bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet werkgever uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijke aanzegging doen waaruit blijkt of en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur kan worden voortgezet.

Er geldt geen aanzegplicht bij:
– arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd korter dan zes maanden
– arbeidsovereenkomsten voor de duur van een bepaald werk
– uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Vergoeding bij niet naleving:
Bij niet nakoming is de werkgever vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over periode waarin te laat is gemeld.
Bevoegdheid om vergoeding te vorderen vervalt na twee maanden.
Let op: verplichting tot betaling van schadevergoeding wegens niet voldoen aan verplichting tot aanzegging geldt ook als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Overgangsrecht:
De verplichte aanzegtermijn is vanaf 1 januari 2015 direct van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten, ook op overeenkomsten van vóór die datum.
Een uitzondering wordt gemaakt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die binnen één maand na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid eindigen.

DUS de verplichting tot aanzegging geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 01-02-2015.

Proeftijd

Per 1 januari 2015 geldt het volgende:

 • Geen proeftijd meer mogelijk in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

Toegelaten proeftijd bij arbeidsovereenkomst:

 •  duur van zes maanden of korter: GEEN proeftijd
 • duur van meer dan zes maanden maar minder dan twee jaar:                        proeftijd van EEN MAAND
 • duur niet afhankelijk van een kalenderdatum (project, bepaald werk): proeftijd EEN MAAND
 • duur van twee jaar of langer of onbepaalde tijd:                                             proeftijd van TWEE MAANDEN

 

Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht.

Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij intermediaire kosten. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag terug. Die terugbetaling is geen loon.

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. (Bedragen inclusief BTW)

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Totaalbedrag vergoedingen/verstrekkingen

-/- Wellevendheid, sympathie of piëteit

-/- De vrijstellingen

-/- Forfait van 1,2% van fiscaalloon

= belaste werkkosten, eindheffing tegen 80%

 Bij overschrijding van de vrije ruimte is de keuze opnemen als loon bij werknemer of eindheffing betalen. Dit wordt bepaald door de werkgever.

WKR:

Alles is loon, tenzij:

 • Wellevendheid, sympathie of piëteit;
 • Gerichte vrijstelling;
 • Intermediaire kosten;
 • Loon in natura met nihil waardering;(mits niet in strijd met gebruikelijkheidstoets)

Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen en nihil-waarderingen. Deze gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

WKR Uitzonderingen:

 • Gratificatie dienstjaren / einde dienstbetrekking;
 • Overlijdensuitkering;
 • Aanspraken: pensioen, Wia gat etc.;
 •  Maar ook de fruitmand/knuffel.

Normbedragen blijven bestaan:

U kunt normbedragen blijven gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderopvang op de werkplek.

Vrije vergoedingen en verstrekkingen binnen wkr:

 • fiets;
 • Personeelsreizen;
 • Telefoon/internet;
 • Opleidingen;
 • Kerstpakket;
 • Maaltijden;
 • Onkosten en reiskosten;
 • Vakliteratuur.

 WKR Gerichte vrijstellingen:

Enkele voorbeelden:

 • Reiskosten (€ 0,19 per km);
 • Openbaar vervoer;
 • Outplacement;
 • Lidmaatschap beroepsvereniging indien noodzakelijk voor werk;
 • Studiekosten, cursussen etc.;
 • Extraterritoriale kosten;
 • Verblijfkosten;
 • Verhuiskosten.

WKR Nihil-waarderingen:

 • Arboverstrekkingen;
 • Mobiele communicatiemiddelen (>10%  niet meer van toepassing);
 • Hulpmiddelen (>90% niet meer van toepassing);
 • Kleine consumpties op de werkvloer;
 • Kleding (incl. 70 cm2 logo);
 • Rentevoordeel bij lening eigen woning of fiets;
 • OV-jaarkaart / voordeelurenkaart.

Beperkt noodzakelijkheidscriterium:

Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt straks het noodzakelijkheidscriterium. Als uw werknemer deze spullen zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kunt u deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Werkgever bepaalt de noodzaak

WKR: loon in natura:

Hoofdregel: bedrag van de inkoopfactuur (incl. BTW).

Uitzonderingen:

 • Waarde economisch verkeer bij geen factuur of factuur verbonden lichaam;
 • Producten eigen bedrijf;
 • Normbedragen;
 • Nihil waarderingen.

WKR maaltijden binnen bedrijf:

 • Meer dan bijkomstig zakelijk, dan onbelast;
 • Een normbedrag voor elke prive maaltijd:
 • Ontbijt, diner of lunch € 3,15;

Belast loon bij werknemer of als eindheffingsloon in de vrije ruimte stoppen;

 • Bepalen van de waarde:
 • Totaal aantal verstrekte maaltijden bijhouden;
 • Deze vermenigvuldigen met € 3,15;
 • Eigen bijdragen hiervan aftrekken;
 • Saldo (niet negatief) in vrije ruimte stoppen of als loon bij werknemer belasten.

WKR Forfaitaire waarde:

 • Maaltijden  € 3,15 per maaltijd;
 • Huisvesting en inwoning € 5,35 per dag;;
 • Ziektekostenregelingen maximaal € 27,–.

WKR overschrijding / actie:

 • Eenmaal per jaar vaststellen hoeveel de eventueel  verschuldigde eindheffing is;
 • Aangeven in het eerste tijdvak van het volgende jaar;
 • Dus 2015 moet aangegeven en afgedragen worden in de aangifte loonheffingen over de maand januari 2016, dus voor 29 februari 2016.

‘Als je elkaar iets gunt, kun je samenwerken’

Samenwerken. Dé sleutel om de crisis te overleven en om te groeien. Geen enkele organisatie of persoon kan de vragen van deze tijd alleen oplossen. Een open deur, ik weet het, maar toch zijn er nog altijd mensen en bedrijven die denken dat zij dat wel kunnen.

Wat is dan de meerwaarde van samenwerken? Simpel: samenwerking biedt allerlei kansen en mogelijkheden. Je kunt immers kosten, kennis, tijd, talent en middelen delen. En gezelligheid en inspiratie. De voordelen hiervan spreken voor zich.

Natuurlijk gaat samenwerken niet vanzelf. Een stukje autonomie opgeven is, samen met een flexibele en positieve open houding, een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking. Alleen als je elkaar iets gunt, kun je samenwerken. Je kiest ervoor om van iedere samenwerkende partij zijn beste kwaliteiten te benutten. Met andere woorden: je haalt de concurrentie eruit, en je krijgt collega’s terug. Terwijl je toch je eigenheid en zelfstandigheid behoudt. Kijk naar KLM die diverse partners heeft om mee samen te werken. Of kijk naar de bouwcombinaties die samen een project aannemen. Zij geven allen een stukje autonomie op, in het vertrouwen dat zij er meer voor terugkrijgen.

Ook ik werk graag samen. Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. Verschillende rollen en talenten in de groep            (h)erkennen. Hulp kunnen vragen en ontvangen. Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, naast individueel aansprakelijk blijven. Kennis en marktmogelijkheden uitwisselen, en tijd en kosten delen. Ik weet intussen wat dit alles mij brengt. En mijn klanten.

Maria Kuenen

Nieuw huis voor Het Raadgevershuys

Het RaadgevershuysPer 1 december 2013 jongstleden zijn Maria Kuenen van Administratief Servicebureau MKB en Christian Groenendaal van BCG advies verhuisd naar een beter passend pand in Veghel. Maria Kuenen: “Door de verhuizing worden de lijnen binnen ons netwerk nog korter.”

Nieuwe adres
Het nieuwe adres van Het Raadgevershuys is per 1 december 2013: De Amert 416-A, 5462 GH te Veghel. Telefoonnummer, emailadres en faxnummer blijven ongewijzigd. Verenigd in Het Raadgevershuys staan beide ondernemers het midden- en kleinbedrijf ook op hun nieuwe locatie bij met de administratie, belastingadviezen, aangiften en accountancy. Beide bedrijven blijven zelfstandig.

Kortere lijnen
Maria Kuenen licht toe: “De lijnen binnen ons netwerk worden door onze verhuizing nog korter. In hetzelfde pand in Veghel zijn ook een accountant en administratiekantoor gevestigd: A. van Genuchten Accountants & Adviseurs en Lunenburg Administratie- en Advieskantoor, waar ook de loonadministratie van veel van onze klanten is ondergebracht. Hierdoor zal bijvoorbeeld het uitwisselen van specialistische kennis nog gemakkelijker gaan.”