Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht.

Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij intermediaire kosten. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag terug. Die terugbetaling is geen loon.

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de ‘vrije ruimte’, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. (Bedragen inclusief BTW)

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Totaalbedrag vergoedingen/verstrekkingen

-/- Wellevendheid, sympathie of piëteit

-/- De vrijstellingen

-/- Forfait van 1,2% van fiscaalloon

= belaste werkkosten, eindheffing tegen 80%

 Bij overschrijding van de vrije ruimte is de keuze opnemen als loon bij werknemer of eindheffing betalen. Dit wordt bepaald door de werkgever.

WKR:

Alles is loon, tenzij:

 • Wellevendheid, sympathie of piëteit;
 • Gerichte vrijstelling;
 • Intermediaire kosten;
 • Loon in natura met nihil waardering;(mits niet in strijd met gebruikelijkheidstoets)

Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen en nihil-waarderingen. Deze gaan niet ten koste van de vrije ruimte.

WKR Uitzonderingen:

 • Gratificatie dienstjaren / einde dienstbetrekking;
 • Overlijdensuitkering;
 • Aanspraken: pensioen, Wia gat etc.;
 •  Maar ook de fruitmand/knuffel.

Normbedragen blijven bestaan:

U kunt normbedragen blijven gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderopvang op de werkplek.

Vrije vergoedingen en verstrekkingen binnen wkr:

 • fiets;
 • Personeelsreizen;
 • Telefoon/internet;
 • Opleidingen;
 • Kerstpakket;
 • Maaltijden;
 • Onkosten en reiskosten;
 • Vakliteratuur.

 WKR Gerichte vrijstellingen:

Enkele voorbeelden:

 • Reiskosten (€ 0,19 per km);
 • Openbaar vervoer;
 • Outplacement;
 • Lidmaatschap beroepsvereniging indien noodzakelijk voor werk;
 • Studiekosten, cursussen etc.;
 • Extraterritoriale kosten;
 • Verblijfkosten;
 • Verhuiskosten.

WKR Nihil-waarderingen:

 • Arboverstrekkingen;
 • Mobiele communicatiemiddelen (>10%  niet meer van toepassing);
 • Hulpmiddelen (>90% niet meer van toepassing);
 • Kleine consumpties op de werkvloer;
 • Kleding (incl. 70 cm2 logo);
 • Rentevoordeel bij lening eigen woning of fiets;
 • OV-jaarkaart / voordeelurenkaart.

Beperkt noodzakelijkheidscriterium:

Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt straks het noodzakelijkheidscriterium. Als uw werknemer deze spullen zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kunt u deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Werkgever bepaalt de noodzaak

WKR: loon in natura:

Hoofdregel: bedrag van de inkoopfactuur (incl. BTW).

Uitzonderingen:

 • Waarde economisch verkeer bij geen factuur of factuur verbonden lichaam;
 • Producten eigen bedrijf;
 • Normbedragen;
 • Nihil waarderingen.

WKR maaltijden binnen bedrijf:

 • Meer dan bijkomstig zakelijk, dan onbelast;
 • Een normbedrag voor elke prive maaltijd:
 • Ontbijt, diner of lunch € 3,15;

Belast loon bij werknemer of als eindheffingsloon in de vrije ruimte stoppen;

 • Bepalen van de waarde:
 • Totaal aantal verstrekte maaltijden bijhouden;
 • Deze vermenigvuldigen met € 3,15;
 • Eigen bijdragen hiervan aftrekken;
 • Saldo (niet negatief) in vrije ruimte stoppen of als loon bij werknemer belasten.

WKR Forfaitaire waarde:

 • Maaltijden  € 3,15 per maaltijd;
 • Huisvesting en inwoning € 5,35 per dag;;
 • Ziektekostenregelingen maximaal € 27,–.

WKR overschrijding / actie:

 • Eenmaal per jaar vaststellen hoeveel de eventueel  verschuldigde eindheffing is;
 • Aangeven in het eerste tijdvak van het volgende jaar;
 • Dus 2015 moet aangegeven en afgedragen worden in de aangifte loonheffingen over de maand januari 2016, dus voor 29 februari 2016.