Wijziging ontslagrecht en ontslagvergoeding

Per 1 juli 2015 word thet ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Ook moet het ontslagrecht zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan.